Το Πανεπιστήμιο Πειραιά διοργάνωσε το δεύτερο workshop του έργου ως μέρος (panel session) του συνεδρίου Cyber Insurance & Incident Response Conference 2021, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 11 Νοεμβρίου 2021. Σε αυτό συμμετείχαν αναγνωρισμένοι επιστήμονες του χώρου και έγινε μια ουσιαστική συζήτηση, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον των προκλήσεων που αφορούν στο έργο Cityzen.