Το Cityzen συμμετείχε στο 2nd Cyber Insurance Incident Response Conference — Νοέμβριος 2020) όπου συζητήθηκαν ενδιαφέρουσες πτυχές των προοπτικών ανάπτυξης και διάδοσης στην αγορά λύσεως στην περιοχή του Cityzen.