Το Πανεπιστήμιο Πειραιά διοργάνωσε το πρώτο workshop στις 10 Σεπτεμβρίου. Το workshop πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πειραιά και ήταν στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου ICS-CSR 2019 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το σεμινάριο περιλάμβανε τρεις διαφορετικές συνεδρίες:

α) Zero DownVme: Το Blackout EdiVon είναι ένα παιχνίδι που αναπτύχθηκε από την OT security consultancy Limes Security, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια OT / βιομηχανικού συστήματος ελέγχου.
 β) Εισαγωγή στην Αντίστροφη Μηχανική: Αυτό το εργαστήριο στοχεύει να παρέχει
τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για κάποιον να ξεκινήσει το
ταξίδι του στην αντίστροφη μηχανική. Αυτό το εργαστήριο οργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η αντίστροφη μηχανική είναι η διαδικασία της ανακάλυψης
των τεχνολογικών αρχών μιας συσκευής, ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος,
μέσω της ανάλυσης της δομής, της λειτουργίας και της λειτουργίας της, χωρίς να
χρησιμοποιούνται προδιαγραφές ή τεκμηρίωση.