Στόχοι του έργου

Στόχοι του έργου στον επιχειρηματικό τομέα:

 • Πραγμάτωση μιας οικονομικά ελκυστικής και αποδοτικής λύσης IoT για ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης μέσω ενός κάθετου συστήματος που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες συνθετικές μονάδες, από το λογισμικό ως τις διεπαφές εφαρμογών.
 • Ανάπτυξη δύο πιλοτικών εφαρμογών πάνω από το προς ανάπτυξη σύστημα που θα επιτρέψουν την εισαγωγή του συστήματος στην αγορά και θα μεγιστοποιήσουν την προβολή του προϊόντος.
 • Κεφαλαιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα με την σύμπραξη δυο κορυφαίων στην Ελλάδα πανεπιστημίων και δύο ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων για την παραγωγή βελτιστοποιημένων δικτυακών προϊόντων IoT που θα ενσωματώνουν ερευνητικά αποτελέσματα.
 • Συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη λύση IoT προσαρμόσιμη στο πεδίο των έξυπνων πόλεων.
 • Υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας των εταιριών ΛΙΝΚ και 3ΠΙ για δυναμική παρουσία στον τομέα του ΙοΤ με μία καινοτόμα επιχειρηματική προσέγγιση η οποία μέσω ενός ανοιχτού σε τρίτους σύστημα, αυξάνει τις δυνατότητες παραγωγής προστιθέμενης αξίας και τις ευκαιρίες νέων συνεργασιών και έργων.

Στόχοι του έργου στον τεχνολογικό τομέα:

 • Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πρωτότυπου εξοπλισμού IoT με διεπαφές δικτύωσης LoRaWAN, TPM, μικροεπεξεργαστές και αισθητήρες για την στελέχωση ενός δικτύου που θα υποστηρίζει υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου της υποδομής μια πόλης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τμήματος διαχείρισης δικτύου υποδομής ΙοΤ με την υποστήριξη καινοτόμων μονάδων εκμετάλλευσης του εξοπλισμού της σύμπραξης.
 • Παραγωγή ανοιχτής πλατφόρμας καινοτομίας για ανάπτυξη υποδομής ΙοΤ για εφαρμογές έξυπνης πόλης καθώς και υπηρεσίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από μετρήσεις.

Στόχοι του έργου στον ερευνητικό τομέα:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ανάλυση μεθόδων ανίχνευσης γειτονικής συσκευής και εντοπισμού θέσης.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων διαχείρισης δικτυακών πόρων και ροών δεδομένων.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών κατανεμημένης παραγωγής κλειδιών ασφαλείας για επικοινωνίες σε δίκτυα IoT.
 • Ανάπτυξη τεχνικών βέλτιστης εξόρυξης και οπτικοποίησης πληροφορίας.
darts
espa

Ακολουθήστε μας στα Social Media

facebook
twitter
linkedIn