CityZen

Integrated IoT system for smart-city infrastructure management and citizen-based provisioning

Συντονιστής Έργου
Δαμιανός Ιωάννης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΙΝΚ Α.Ε.
9o χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 57001,
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310383403
Email: damianos@link-tech.gr
Γενικές Πληροφορίες Έργου
Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-02121
Ιστοχώρος: http://cityzen.3pi-telematics.com/
Ημερομηνία Έναρξης: 4/6/2018
Διάρκεια: 36 Μήνες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 709.130,00 EUR

Το CityZEN επιδιώκει να δώσει λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης που αντιμετωπίζουν οι δήμοι των μεγάλων αστικών κέντρων, επιταχύνοντας αισθητά τις διαδικασίες βέλτιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Βασικό χαρακτηριστικό του ανωτέρου συστήματος είναι ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, η οποία προορίζεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης συνολικά με σκοπό να παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους τους. Συγκεκριμένα, παρέχει τις υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού, μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και διαχείρισης κυκλοφοριακών στοιχείων σε φωτεινούς σηματοδότες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση των δήμων, με έμφαση στις περιοχές όπου παρατηρείται έντονη κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, διευκολύνοντας τη ζωή των κατοίκων και επαγγελματιών. Τέλος, παρέχει ειδικές υπηρεσίες συνολικής κεντρικής διαχείρισης για τους δήμους, αποτελώντας ένα ευέλικτο σύστημα με ελάχιστες απαιτήσεις, το οποίο υλοποιείται μέσα από μια κεντρική εφαρμογή.

Βασική δικτυακή υποδομή

Η μετάδοση των δεδομένων από κάθε σημείο συλλογής δεδομένων του CityZEN  γίνεται προς τους συγκετρωτές μέσω του δικτύου LoRaWAN και κατόπιν από τους συγκετρωτές προς τον κεντρικό εξυπηρετητή όπου βρίσκεται και η βάση δεδομένων.

Για την επικοινωνία με τις Πύλες (Gateways) και τη βέλτιστη διαχείριση των συσκευών -τόσο σε δικτυακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών– χρησιμοποιείται ένας LoRaWAN διακομιστής (Server). Ο διακομιστής LoRaWAN υλοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ιδιωτικού δικτύου LoRaWAN. Παρέχεται ως πλήρες πακέτο με ένα μόνο αρχείο διαμόρφωσης και ένα ενιαίο εργαλείο διαχείρισης. Ο LoRaWAN Server αναλαμβάνει και διαχειρίζεται την (low-level) επικοινωνία με τις συσκευές -καθώς και το επίπεδο ασφάλειας της επικοινωνίας αυτής-, επιτρέποντας στον χρήστη να εστιάσει στην διαχείρισης της πληροφορίας.

Οι διεπαφές ανάπτυξης εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί είναι ανοιχτού κώδικα και δίνουν τις απαραίτητες επιλογές και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα εφαρμογής. Οι διεπαφές API προσφέρουν δεδομένα του γενικού συστήματος με δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφορετικών ανεξαρτήτων υποσυστημάτων.

vasiki upodomi

Εφαρμογή CityZen - lights

Για την εφαρμογή CityZEN Light το ηλεκτρονικό κύκλωμα που αναπτύχθηκε για τις τερματικές συσκευές προσαρμόστηκε για τη διασύνδεση των σχετικών αισθητήρων. Ο τρόπος διασύνδεσης των αισθητηρίων μέσω αρθρωτής  διασύνδεσης (κλέμας) έδωσε τη δυνατότητα στη συσκευή να μπορούν να συνδεθούν διάφορα αισθητήρια όργανα. H εγκατάσταση της τερματικής συσκευής γίνεται στο κυτίο διαχείρισης του ηλεκτροφωτισμού (πίλαρ). Εκεί γίνεται και η εγκατάσταση του μετρητή ενέργειας. Η τερματική συσκευή δέχεται τα δεδομένα του μετρητή, διαχειρίζεται τη λειτουργία του φωτισμού και επικοινωνεί σε προκαθορισμένα διαστήματα με τη δικτυακή πύλη (κόμβος συλλογής δεδομένων). Στο πίλαρ ηλεκτροφωτισμού είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός κόμβος συλλογής δεδομένων και ελέγχου. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους κόμβους ελέγχου σε κάθε φωτιστικό σώμα μέσω δικτύου LoRaWAN και μέσω του δικτύου 3G/4G (με χρήση VPN) με τις εταιρίες παροχής, τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους.

cityzen-lights

Εφαρμογή τηλεμετρίας ρύπων

Για την εφαρμογή τηλεμετρίας ρύπων, η τερματική συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κάδους απορριμμάτων με σκοπό την παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης απορριμμάτων και την αποστολή των δεδομένων μέσω ασύρματου διαύλου. Για την μέτρηση της στάθμης πλήρωσης χρησιμοποιείται τεχνολογία υπερήχων διπλής εκπομπής. Επίσης, συλλέγονται στοιχεία κλίσης , θερμοκρασίας και το επίπεδο της τάσης της ενσωματωμένης μπαταρίας. Η ενσωματωμένη μονάδα ραδιοεπικοινωνίας είναι τεχνολογίας LoRaWAN. Η συσκευή εγκαθίσταται στον εσωτερικό πίσω τοίχο του κάδου.  Ως προς τη μεταφορά δεδομένων ακολουθείται το τυπικό σχήμα συγκομιδής δεδομένων που συναντάται στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων. Η λήψη των δεδομένων γίνεται από τους κόμβους συλλογής (gateways) που τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία του χώρου ευθύνης. O κάθε κόμβος συλλογής διαθέτει μονάδα ραδιοεπικοινωνίας LoRaWAN για την αμφίδρομη επικοινωνία με τις τερματικές συσκευές που έχουν τοποθετηθεί στους κάδους απορριμμάτων καθώς και μονάδα ραδιοεπικοινωνίας κυψελωτού συστήματος για την επικοινωνία με την υποδομή της πλευράς διακομιστή που φιλοξενείται στο υπολογιστικό νέφος.
tilemetria ripwn
espa

Ακολουθήστε μας στα Social Media

facebook
twitter
linkedIn